User Login

Ben je jouw e-mail adres vergeten waarmee je bent geregistreerd of ondervind je andere problemen tijdens het inloggen? Contacteer dan de helpdesk door een e-mail te sturen naar support@vzvb.be. Het paswoord resetten kan je aan de hand van de link onder het aanmeldscherm.

Ben je GC of ploegverantwoordelijke? Download de handleiding "VZVB Licentiebeheer door GC of Ploegverantwoordelijke"

 Login:
  
  
Remember me:  
 Forgot Password?